کسب عنوان رتبه اول کشوری

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۷ اصلی
تعداد بازدید:۴۷۷۵۷
فرآیند آموزشی سرکار خانم دکتر زهره عنبری و همکاران (دکترمهسا بهروزیان- دکتر بهمن صادقی سده-دکتر ابراهیم عبداله پور- دکترمهدی اصغری-فاطمه رفیعی) در دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری
کسب عنوان رتبه اول کشوری

فرآیند آموزشی سر کار خانم دکتر زهره عنبری و همکاران با عنوان " طراحی، اجرا و ارزشیابی پورت فولیو به عنوان ابزار ارزیابی دوره کارآموزی بهداشت ویژه دانشجویان دوره پزشکی عمومی با رویکرد آموزش پزشکی پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی اراک" موفق به کسب عنوان رتبه اول کشوری در حیطه ارزشیابی آموزشی  در دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری گردید.