گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجاد شده در سال ۹۷

۰۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۵ اصلی
تعداد بازدید:۴۶۴۹۴
سازمان الکترونیک آی کن از حدود ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به مدت ۱۲ماه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک در حال بهره برداری بوده است
گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجاد شده در سال ۹۷

در این مدت، حدود 409،048فرم در سازمان الکترونیک، ثبت شده و حداقل ارزش تولیدشده برابر با 60،695،466،000ریال (ماهیانه 5،072،044،000ریال) بوده است. طی این مدت، حداقل 10،828،000دقیقه ی عملیاتی (ماهیانه 905،000دقیقه ی عملیاتی) معادل حداقل 134نفر تمام وقت در ماه صرفه جویی شده که بخش قابل توجهی از ارزش تولیدشده را به خود اختصاص داده است. حداقل میانگین ماهیانه ارزش تولید شده به ازای هر کاربر 2،083،000ریال می باشد. همچنین در طول مدت بهره برداری، حدود 75درخت نجات یافته است