دستاورد جدید واحد بهداشت محیط استان در بین دانشگاههای تیپ ۲

۱۱ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۱۷ اصلی
تعداد بازدید:۴۱۵۸۳
دستاورد جدید واحد بهداشت محیط استان در بین دانشگاههای تیپ ۲

​طبق بررسی مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع طی برنامه سلامت نوروزی سال 1396-1397 دانشگاه علوم پزشکی اراک موفق به اخذ رتبه دوم در مورد تعداد بازدیدهای انجام شده در بین دانشگاههای تیپ 2گردیده است همچنین در مورد تعداد بازدید به ازای هر بازرس موفق به اخذ رتبه سوم گردیده است و در مورد درصد پوشش اماکن و مراکز بین راهی موفق به اخذ رتبه چهارم در بین دانشگاههای تیپ 2گردیده است