پرسش‌های متداول - اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور

تعداد بازدید:0

گواهی فوت چیست؟

گواهی فوت مدرکی است که بعد از مرگ افراد صادر میشود و موید قطعی بودن فوت فرد میباشد و با صدورگواهی فوت مهر تاییدی بر عدم لزوم اقدامات امداد رسانی پزشکی و احیاء زده میشود.

چه افرادی مجاز برای صدور گواهی فوت است؟

هر پزشکی مجاز است برای هر فرد فوت شده ای در هر شرایطی گواهی فوت صادر نماید ولی باید توجه داشت که صدو ر گواهی فوت، به منزله پذیرش تمام مسئولیتها و عواقب احتمالی آن است.

جواز دفن چیست ؟

مدرکی است که فقط توسط پزشک صادر میشود و مجوزی برای دفن جسد می باشد.

مسئول صدور جوا ز دفن کیست؟

جواز دفن فقط توسط پزشکان:
-دارای مهر نظام پزشکی معتبر
-در مراکز درمانی خصوصی ،دولتی و یا مراکز پزشکی قانونی، صادر میشود.

آیا دندانپزشکان و داروسازان مجاز به صدور گواهی فوت هستند؟

خیر

منظور از واژه تشخیصی در گواهی فوت چیست ؟

بیماری، آسیب یا عوارضی است که موجب مرگ شده است.

فرم های گواهی فوت چند برگی هستند و درچه صورت فاقد اعتبارند؟

در چهار برگ و نسخه کپی شده یا ساختگی بدون شماره سریال مورد قبول نیست.

مرگ طبیعی چیست ؟

مرگی است که به دنبال اختلال عملکرد ارگانهای بدن ناشی از پیری و یا بیماری رخ داده و عوامل خارجی در آن دخالت نداشته باشند..

پیگیری موارد فوتی و دریافت اطلاعات متوفی در روستا توسط چه کسی صورت میگیرد؟

بهورز

اطلاعات داده های خام مرگ از کدام مراکز جمع آوری می شود؟

از مراکز خدمات جامع سلامت روستایی ، بیمارستانها، مطب ها و سازمان پزشکی قانونی شهرستان جمع آوری میشوند.

هدف از جمع آوری داده های مرگ چه می باشد؟

جهت برنامه ریزی در حوزه سلامت (بیشترین علل مرگ ، جنس و سن افراد فوت شده در انواع علل بیماری....)

در شهرستانها به غیر از اراک چه مدارکی جهت اعلام ولادت به ثبت احوال کشور لازم است ؟

اصل گواهی ولادت و شناسنامه های والدین جهت ارائه حضوری به ثبت احوال محل سکونت.