اصلاحیه آگهی مناقصه شماره ۲۰۹۹۰۰۰۲۸۸۰۰۰۰۵۹ دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۷ کد : ۱۴۹۶۵ مناقصات
تعداد بازدید:۲۱۱۹۹

پیرو آگهی مناقصه  عمومی  همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده) دو مرحله ای تکمیل پروژه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک به شماره 2099000288000059 ؛ مندرج در صفحه 5 روزنامه  تجارت به تاریخ سه شنبه  30 دی ماه 1399 شماره 2064  به اطلاع میرساند  : زمان گشایش پیشنهادات روز  یک شنبه مورخ 26/11/1399  ساعت 9 صبح  می باشد.  زمان تحویل ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار تا ساعت 14 ظهر روز شنبه 25/11/1399 و مهلت بارگزاری مستندات و مدارک  و پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 25/11/1399 تمدید می شود  و آگهی مناقصه فوق به شرح این آگهی اصلاح می گردد.                                                                                                                                                                                                       روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه بیمارستان ولیعصر اصلاحیه


نظر شما :