فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور ۶۳۰ کیلو ولت آمپر بیمارستان امام خمینی (ره) محلات (۲۴- ۱۴۰۱ )

۱۲ تیر ۱۴۰۱ | ۰۸:۲۵ کد : ۲۷۵۲۳ مناقصات
تعداد بازدید:۱۳۹۸۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یکدستگاه دیزل ژنراتور 630 کیلو ولت آمپر بیمارستان امام خمینی (ره) محلات را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  12/04/1401 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه  تاریخ 16/04/1401 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  رو ز یکشنبه  تاریخ 26/04/1401   
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز  سه شنبه  تاریخ 28/04/1401  
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  1.500.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
حضور پیشنهاد دهندگان قیمت در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع است.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه دیزل ژنراتور


نظر شما :