فراخوان مناقصه یک مرحله ای تعمیرات سرویس های بهداشتی و آبدارخانه های ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک (۶۰-۹۷ )

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۳ کد : ۲۹۰۴ مناقصات
تعداد بازدید:۳۰۲۶۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد انجام تعمیرات سرویس های بهداشتی و آبدارخانه های ساختمان  ستاد دانشگاه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( حداقل رتبه 5  ) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  28/11/1397 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روزچهارشنبه  تاریخ 01/12/1397 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت :  روزشنبه  تاریخ 11/12/ 1397   
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح  روز یکشنبه  تاریخ 12/12/1397    
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 169.125.268 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه سرویس بهداشتی آبدارخانه