فراخوان مناقصات(۲مناقصه)عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مصرفی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک (۶۹و۷۰- ۹۷ )

۰۶ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۶ کد : ۲۹۹۶ مناقصات
تعداد بازدید:۳۱۴۷۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصات عمومی خرید اقلام مصرفی پزشکی مورد نیاز خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصات در سامانه در تاریخ 05/12/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات ازسایت :  تا روزچهارشنبه  تاریخ  09/12/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصات :  روز  یکشنبه   تاریخ  19/12/1397  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصات : ساعت  11 صبح روز دوشنبه   تاریخ 20/12/1397   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار طبق آخرین مصوبه هیات وزیران بشرح ذیل میباشد :
1-مناقصه شماره 69-97  به مبلغ  335.000.000  ریال .
2-مناقصه شماره 70-97  به مبلغ   160.000.000 ریال .
متقاضیان محدودیتی برای شرکت در تمام مناقصات ندارند . 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه اقلام مصرفی