مطالب مرتبط با کلید واژه

شهر امیرکبیر


رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

راه اندازی مرکز سلامت شهر امیرکبیر درگرو افزایش جمعیت این شهر است

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک گفت: راه اندازی مرکز جامع سلامت در شهر جدید امیرکبیر اراک، مستلزم افزایش جمعیت این شهر به پنج هزار نفر است.

ادامه مطلب