English خانه تماس با ما نقشه سایت
کارشناس دفترارتباط با صنعت

سرکار خانم مهندس بختیار

 تلفن غیر مستقیم : 8- 3662024 -086     

معرفی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی اراک

مقدمه : در راستای دستیابی به توسعة پایدار و همه جانبه و همگام با آن ارتقاء سطح سلامت، ایجاد ارتباط دانشگاه با بخش صنعت از ضروریاتی می باشد که لزوم آن برای صاحبنظران و دانشگاهیان پوشیده نیست، در این راستا دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بخصوص در استان مرکزی به عنوان یک قطب مهم صنعتی کشور می تواند نقش بسزایی در هر چه بیشتر هماهنگ نمودن تحقیقات بخصوص در زمینه های علوم پایه و بالینی پزشکی در صنایع و در جهت اهداف توسعه سلامت جامعه داشته باشد

 

تعریف دفتر ارتباط با صنعت:

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی اراک، دفتری است که در حوزه معاونت آموزشی ، پژوهشی دانشگاه مستقر بوده و وظیفه آن هماهنگی و ایجاد زمینه همکاری در     برنامه های آموزشی و نیاز سنجی و انجام پروژه های تحقیقاتی از طریق انعقاد قرارداد ( درقالب تفاهم نامه ، موافقت نامه یا .....) می باشد .

    ریاست دفتر ارتباط با صنعت با ریاست دانشگاه و در غیاب وی با معاونت آموزشی و پژوهشی می باشد.

 

اهداف تشکیل دفتر ارتباط با صنعت

 هدف اصلی :

  برقراری ارتباط دانشگاه علوم پزشکی اراک با بخش های مختلف صنایع و دستگاههای اجرایی آن ، اعم از خصوصی یا دولتی در جهت اجرای خدمات فنی و تخصصی ، مشاوره ، آموزشی و پژوهشی و انتشار اطلاعات و اخبار کمیته از طریق  رسانه های عمومی .

 اهداف اختصاصی:

1-   برقراری ارتباط تخصصی با بخش های تحقیق و توسعة واحدهای تولیدی .

2-   انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازها و ایجاد هر چه بیشتر زمینه های همکاری دانشگاه با صنعت .

3-فراهم نمودن زمینه های ارائه خدمات پژوهشی در بخش های مرتبط ( دریافت پروژه های پژوهشی صنایع).

4-فراهم نمودن زمینه های ارائه خدمات آموزشی و فنی در بخش های مرتبط و  برنامه ریزی در خصوص آموزش تخصصی شاغلین صنایع.

5-بستر سازی لازم به منظور استفاده دو سویه در عرصه های صنعتی و سایر بخش ها مرتبط با آموزش و پژوهش دانشجویان و اعضای هیئت علمی.

6-   انتشار اطلاعات و اخبار کمیته از طریق رسانه های عمومی.

 

 وظایف دفتر ارتباط با صنعت

* دریافت پروژه های پیشنهادی صنایع یا سایر سازمانها و طرح آنها در جلسات دفتر  ( با حضور اکثریت اعضاء) و تصمیم گیری در مورد اجرای آنها و سپس ارجاع به  دانشکده های مربوطه بر اساس نوع پروژه پیشنهادی ( استفاده از آنها در پایان نامه ها و طرح های دانشجوئی)

* پیگیری انجام پروژه های پیشنهادی و دریافت گزارش پیشرفت کار پروژه ای مربوط به طور مرتب و طرح آنها در جلسات دفتر.

* فراهم نمودن زمینه همکاری صنایع بادانشگاه به هنگام برگزاری همایش ها، سمینارها، کنگره ها، کنفرانس ها و یا کارگاه های آموزشی در دانشگاه و صنایع و استفاده از تسهیلات و خدمات رفاهی از صنایع.

*برنامه ریزی در خصوص آموزش و خدمات کارشناسی شاغلین صنایع و دستگاههای اجرایی در زمینه های مرتبط با سلامت، داروسازی، صنایع غذایی، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای، محیط زیست، توانبخشی و خدمات پرستاری و سایر موارد مورد تقاضا.

* برنامه ریزی به منظور انتشار اطلاعات و اخبار کمیته از طریق رسانه های عمومی.

* صدور معرفی نامه های لازم به اعضاء هیئت علمی و دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای پژوهشی دانشگاه جهت مراجعه به مراکز صنعتی.

* دفتر ارتباط با صنعت موظف است برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت بازدید اعضاء هیئت علمی دانشگاه از صنایع را فراهم نماید.

 

نحوه تعیین و تائید طرحها و مقررات مالی آنها

1-فقط ریاست دانشگاه (یا نماینده رسمی و تام الاختیار) می تواند با ریاست صنعت و دانشگاه های اجرایی در خصوص برنامه های آموزشی و یا تحقیقاتی قرار داد منعقد کند.

2-عناوین پروژه های معرفی شده به دانشگاه از طرف صنایع پس از بررسی اولیه در دفتر به دانشکده ها و گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه برای تعیین مجری و پیشنهاد اولیه پروژه (در قالب پروپوزال) اجرا می گردد. در صورت تائید شورای پژوهشی نسبت به مراحل بعد و عقد قرارداد میان مجری / مجریان در خصوص پرداخت هزینه ها و حق الزحمه اقدام خواهد شد.

3-امور حقوقی دانشگاه بر مفاد قرارداد های منعقده بین صنعت و دستگاه های اجرایی یا دانشگاه نظارت داشته و در صورت تائید قابل انجام خواهد بود.

4-دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه موظف است هماهنگی های لازم در جهت انجام طرحهای پژوهشی در قالب پایان نامه های دانشجوئی را انجام دهد.

5-در تنظیم قرارداد فی مابین دانشگاه و کارفرما ، مصالح و منافع دانشگاه ، رعایت قوانین و بخشنامه ها ، جبران خسارت ، تعهدات کارفرما و مجری ، مدت قرارداد ، کسورات قانونی ، پیش بینی حل اختلاف و نکات حقوقی دیگر باید رعایت گردد.

 

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved