English خانه تماس با ما نقشه سایت      کارشناسان آموزش

    شرح وظایف کارشناس آموزش:

 

- انجام امور مربوط به صدور تاییدیه های مدارک تحصیلی برای موسسات و سازمانهای مختلف.

- نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویانی که از طریق مسابقات ورودی پذیرفته میشوند.

- کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگردان اول.
- تهیه کاتولوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی.

- ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرر در آئین نامه کمتر باشد.

- امضاء تاییدیه های مدارک تحصیلی، گوهینامه موقت، دانشنامه ها و ریزنمرات امتحانی فارغ التحصیلان.

- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به صدور تاییدیه ها، دانشنامه ها و گواهینامه های تحصیلی.

- نظارت بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان، تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی، تهیه و تنظیم گزارش
 
  های تحصیلی و تهیه لیست و ریزنمرات و غیره.

- نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده

- انجام سایر امور مربوط


            
        کارشناس آموزش مهندسی بهداشت حرفه ای : سرکار خانم گیتی راجی
         رشته تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی  
 
         تلفن تماس:8-33662024 _  086    داخلی 259 

        کارشناس آموزش  مهندسی بهداشت محیط : سرکار خانم مریم ساریخانی
        رشته تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

تلفن تماس:8-33662024  - 086    داخلی 276

 
        کارشناس آموزش بهداشت عمومی : سرکار خانم فاطمه عقیقی
         رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر 

تلفن تماس:8-33662024 _  086    داخلی 259 

 

                                                  کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی :سرکار خانم فاطمه صفری
 رشته تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر          

تلفن تماس:8-33662024 _  086    داخلی 274 


 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved