English خانه تماس با ما نقشه سایت







  مسئول آموزش دانشکده بهداشت : خانم فاطمه محبیان

 مدرک: کارشناس بهداشت عمومی

تلفن تماس:  33687645- 086            داخلی: 289

EMAl:fatemehmohebian578@yahoo.com                                                        

                                                           

      شرح وظایف مسئول آموزش :
 
 

-          همکاری و هماهنگی با معاونت آموزشی و معاونت پشتیبانی در امور ثبت نام دانشجویان و امور سمعی و بصری

-          نظارت بر  اداره امور کلاس ها

-           فارغ التحصیلی دانشجویان

-           مکاتبه در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان

-          تهیه لیست و انجام امور رفاهی ( وام تحصیلی ، وام ضروری ، خوابگاهها ) به امور دانشجویی

-           همکاری در تفکیک لیست دروس و ارسال آنان به بخشها ومسئولین گروهها

-           صدور گواهی اشتغال به تحصیل

-          معرفی دانشجویان جهت کار دانشجویی

-           شرکت در جلسات مورد لزوم از طرف دانشکده و یا اداره کل آموزش

-           بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان سال آخر

-           آمار گیری برای واحدهای درخواستی

-           همکاری در مصاحبه دانشجویان جدید الورود

-          سخنرانی در جلسه معارفه دانشجویان درخصوص قوانین و مقررات آموزشی

-           بررسی و اعلام معدل دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دفاع از پایان نامه

-          همکاری در تحویل کارتهای دانشجویی ، چک لیست ، کارنامه به دانشجویان

-           تعیین دانشجویان رتبه اول تا سوم جهت شرکت در جشن دانش و پویش و جشن فارغ التحصیلی

-          همکاری در حضور و غیاب امتحانات پایان ترم

-           همکاری در وارد کردن نمرات در کامپیوتر ،

-          ارسال اسامی دانشجویان کارآموز به بخش ها

-          اعلام نمرات دانشجویان میهمان به دانشگاه مبدا"

-          اخطاریه دانشجویان در خصوص مشروطی و غیبت در کلاسهای درس

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved