جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


بیشتر

Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال دانشکده بهداشت اراکزیرپورتال دانشکده بهداشت اراک
تاریخچه دانشکده
یین نامه انتخاب دانشجوی نمونه
تماس با ما
صفحه داخلی فرمها
آئین نامه های کاردانی و کارشناسی
آئین نامه کاردانی و کارشناسی فصل یک
اعضائ هیات علمی حرفه ای
اعضا هیات علمی بهداشت عمومی
برنامه کارشناسی ناپیوسته
بانک اطلاعاتی
برنامه هفتگی پیوسته
نحوه نگارش پایان نامه ارشد
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی
پیام ریاست
جمعیت و تنظیم خانواده
استان مرکزی
استاد شمسی
استاد الماسی
کارگاه های دانشجویی edo
استاد قمری
دکتر عشرتی
Collapse اعضا هیات علمی بهداشت محیطاعضا هیات علمی بهداشت محیط
اعضاء هیات علمی گروه اپیدمیولوژی
آزمایشگاه بهداشت محیط
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
امکانات بهداشت عمومی
امکانات دانشکده
کتابخانه دانشکده
استاد قنادزاده
واحد سمعی و یصری
واحد رایانه
کارشناسی بهداشت حرفه ای
صفحه اصلی بهداشت محیط
ازمایشگاه بهداشت حرفه ای
بهروز کریمی
تقویم سلامت
شورای آموزشی
شورای پژوهشی
آزمایشگاه میکروبیولوژی
الفبای بهداشت عمومی
رنامه ریزی درسی
ریاست دانشکده
معاونت دانشکده
مسئول آموزش
کارشناسان آموزش
دکتر صمدی
آیین نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
برنامه هفتگی بهداشت عمومی
برنامه هفتگی محیط
برنام هفتگی بهداشت حرفه ای
کتابخانه
نمودار سازمانی
مدیر گروه بهداشت عمومی
مدیر گروه بهداشت محیط
محور های پژوهش ب ع
محور های پژوهش ب م
محور های پژوهش ب ح
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
دکتر خورسندی هیا ت علمی
مدیر گروه ارشد خ خورسندی
سیاستهای کلی دانشکده بهداشت
برنامه امتحانات بهداشت عمومی نیمسال اول 90
صفحه اصلی بهداشت عمومی
صفحه جدید بهداشت حرفه ای
برنامه کاردانی بهداشت محیط
سر فصل دروس بهداشت عمومی
دفتر ارتباط با صنعت
برنامه درسی بهداشت عمومی هر دو گرایش
صفحه اصلی ارشد آموزش بهداشت
برنامه درسی کارشناسی ارشد
مدیر گروه حرفه ای
سیاستهای کلی دانشکده
مسئول بایگانی
ادعیه روزه مبارک رمضان
فرایند تاید طرح ها در شورا
برنامه عملیاتی و طرح ها ی مصوب در شورا
مسئول ارتباط با صنعت
محور های پژوهش ارشد آموزش بهداشت
برنامه انتخاب واحد نیمسال اول
لیست اساتید مشاور
آیین نامه انضباطی
برنامه امتحانات نیمسال اول 90
دکتر نخعی
امتحان بهداشت حرفه ای
برنامه نیمسال دوم ارشد 90
اعضا هیات علمی ارشد
خانم دکتر روزبهانی
معرفی وب سایتهای آموزش سلامت
برنام ههفتگی کارشناسی ارشد
سر فصل دروس کارشناسی حرفه ای
مدیر امور عمومی
استعداد درخشان
دکتر کولیوند
مهندس رجایی
اساتید مشاور
آیین نامه استعداد درخشان
اسامی دانشجویان ممتاز در هر نیمسال
اعضاء کمیته
نقشه سایت
سرفصل دروس بهداشت محیط
فرم های مورد نیاز دانشجویان ارشد
معرفی دبیرخانه
آیین نامه کارشناسی ارشد
برنامه درسی کارشناسی پیوسته محیط
اردیبهشت96-تست خانه-تب منو قدیمی
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved