کسب رتبه دوم معاونت غذا و دارو اراک

۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۲ اصلی
تعداد بازدید:۴۲۴۸۹
کسب رتبه دوم معاونت غذا و دارو اراک

کسب رتبه دوم معاونت غذا و دارو اراک در ارزیابی برنامه عملیاتی معاونت های غذا و داروی دانشگاه های سطح دو کشور