آرشیو دستاوردها

کسب مقام اول پزشک مشاور کشور در نهمین المپیاد علمی مهارتی سازمان اورژانس کشور توسط دکتر شهلا ساسانی از اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی

کسب مقام اول پزشک مشاور کشور در نهمین المپیاد علمی مهارتی سازمان اورژانس کشور توسط دکتر شهلا ساسانی از اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، مرحله نهایی المپیاد علمی مهارتی سازمان اورژانس کشور به میزبانی استان خراسان در تاریخ های ۱ و ۲ آذر ماه سال جاری برگزار شد.

بیشتر