آرشیو دستاوردها

کسب رتبه ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی اراک در رتبه بندی سایمگو

کسب رتبه ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی اراک در رتبه بندی سایمگو

معاون تحقیقات و فناوری با اعلام کسب رتبه برتر دانشگاه در رتبه بندی Scimago گفت: آزمایشگاه Scimago در ویرایش سال ۲۰۲۴ میلادی نام ۱۹۷ مؤسسۀ ایرانی (از بخشهای دولتی، بهداشت، آموزش عالی و خصوصی) را در میان مؤسسه های برتر جهان آورده است که دانشگاه علوم پزشکی اراک رتبه ۴۱ ام را به دست آورد.

بیشتر