کسب رتبه سوم کشوری در Never Events

۱۷ دی ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۹
تعداد بازدید:۴۳۰۶۵
کسب رتبه برتر کشوری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سامانه ۱۹۰ (شکایات مردمی) و Never Events (ثبت خطاهای ۲۸ گانه پزشکی )
کسب رتبه سوم کشوری در Never Events

کسب رتبه برتر کشوری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سامانه ۱۹۰ (شکایات مردمی) و Never Events (ثبت خطاهای ۲۸ گانه پزشکی )