تقویم

روز استاد - معلم

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹


رحلت حضرت امام خمینی (ره)

۱۴ خرداد ۱۳۹۹


قیام ۱۵ خرداد

۱۵ خرداد ۱۳۹۹


عید سعید غدیر خم

۱۸ مرداد ۱۳۹۹


بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

۰۱ شهریور ۱۳۹۹


آغاز هفته دولت

۰۲ شهریور ۱۳۹۹


روز کارمند

۰۴ شهریور ۱۳۹۹


بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز

۰۵ شهریور ۱۳۹۹