تقویم

روز دندانپزشکی (بهداشت دهان و دندان)

۲۳ فروردین ۱۳۹۸


روز جهانی هموفیلی

۲۸ فروردین ۱۳۹۸


روز علوم آزمایشگاهی

۳۰ فروردین ۱۳۹۸


روز جهانی پیشگیری از مالاریا

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


هفته ملی سلامت

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی ماما

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی تالاسمی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی پارکینسون

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی خانواده

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی فشار خون

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی تیروئید

۰۶ خرداد ۱۳۹۸


روز جهانی بدون دخانیات

۱۰ خرداد ۱۳۹۸


روز جهانی اهداء کنندگان خون

۲۶ خرداد ۱۳۹۸


روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

۰۵ تیر ۱۳۹۸


روز مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام

۱۵ تیر ۱۳۹۸


روز جهانی جمعیت

۲۰ تیر ۱۳۹۸


روز طب سنتی

۲۵ تیر ۱۳۹۸


روز جهانی شیر مادر

۱۰ مرداد ۱۳۹۸


روز پزشک

۰۱ شهریور ۱۳۹۸


روزکارمند

۰۴ شهریور ۱۳۹۸


روز داروسازی

۰۵ شهریور ۱۳۹۸


روز بهورز

۱۲ شهریور ۱۳۹۸


روز فوریت های پزشکی و اورژانس

۲۶ شهریور ۱۳۹۸


روز جهانی آلزایمر

۳۰ شهریور ۱۳۹۸


روز جهانی قلب

۰۱ مهر ۱۳۹۸


روز جهانی بهداشت محیط

۰۴ مهر ۱۳۹۸


روز جهانی ناشنوایان

۰۸ مهر ۱۳۹۸


روز جهانی سالمند

۰۹ مهر ۱۳۹۸


روز جهانی کودک

۱۶ مهر ۱۳۹۸


روز جهانی بهداشت روان

۱۸ مهر ۱۳۹۸